Hans Aanrud liv og forfatterskap

Hans Aanrud ved skrivebordet Hans Aanrud på Byrud, Eidsvoll. Foto: Johannes Holmsen/Oslo Museum

Det er til nå ikke utgitt noen større biografi om Hans Aanrud, men det er skrevet mange artikler om ham i bøker, aviser og tidsskrifter, litteraturhistoriske verker og hovedoppgaver. Mye av dette finnes på nettet, her nevnes noen som i hovedsak handler om Hans Aanrud:

Bolckmans, Alex: The Stories of Hans Aanrud. A stylistic Analysis. Rijksuniversitet te Gent, Brüssel 1960.

Hallberg, Peter : Harmonisk realism: en studie i Hans Aanruds bondeberättelser. Universitetsforlaget, Oslo: 1963.

Hobæk, Martin Andeas: Hans Aanrud. Hovedoppgave i norsk. Universitetet i Oslo 1942

Engø, Anne Torunn: Heimstaddiktarane Rasmus Løland og Hans Aanrud – ei samanlikning. Hovudoppgåve ved Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 1989.

Olsen, Ulf Bay: Hans Aanrud. Hovedoppgave i norsk. Universitetet i Oslo 1951

Melbø, Olaug Anette: Hans Aanrud. Forfatterskapet.

 

Artikler i lokale publikasjoner:

Engen, Arnfinn: Hans Aanrud – Gausdalsdiktaren. Gausdal Bygdehistorie, bind 4. Gausdal kommune 1988.

Forseth, O. T.: Noko om morsætta åt  Hans Aanrud. Årbok for Gudbrandsalen 1969. Dølaringen.

Haugsbakk, Geir (red.): En reise i Hans Aanruds og Sidsel Sidsærks rike. Bjørnson-årbok nr. 3, Aulestad Forlag 2001med artikler av

Gjermstad, Audun og Jostad, Morten: Hans Aanrud på Det Hemmelige Teater.

Haugsbakk, Geir: Hans Aanrud i nytt lys.

Haugsbakk, Geir: Hans Aanrud og samtidas litterære feider – litt om ”kverulanten”, debattanten, litteratur- og teaterkritikeren.

Kleiven, Anne: Hans Aanrud og Auggedalen – om bruken av gjenkjennbare steder og personer i fortellingene.

Jostad, Morten: Hans Aanruds dramatikk. Nymo-trilogien og et”fyrabendsarbeide”.

Svensen, Åsfrid: Det lave som speil for det høye. Barnet, voksensamfunnet og naturen i Hans Aanruds Sidsel Sidsærk.

Hovdhaugen, Einar: Dalen og dølane / Hans Aanrud. Gudbransdalen/Bygd og by i Norge. Gyldendal 1974.

Imerslund, Knut: Harmonisk realisme? Om Hans Aanruds fortellinger. Norsk litterær årbok 2001.

Iverslien, Ole: Hans Aanrud, barneår og barneminne. Årbok for Gudbrandsdalen 1984. Dølaringen.

Kleiven, Anne: Gausdalsdikteren Hans Aanrud. Gausdalsminner nr. 5. Gausdal Historielag1993.

Krokann, Inge: Hans Aanrud – den alltid unge. Årbok 1950. Lillehammer og Omland Turistforening.

Nygaard, Per Ole: Martin med stavom i Aanruds fortellinger. Gausdalsminner nr. 8. Gausdal Historielag1999.

Stubberud, Ole M.: Hans Aanrud. Minneord av ein sambygding. Årbok for Gudbransdalen 1953. Dølaringen.


Milepæler i Hans Aanruds liv.

Artikkel av Inge Krokann