Aktuelt

Logo Logo - design Deborah Strutt

Ønsker du å kjøpe jubileumsboka? Denne kan bestilles hos Ivar Wold - epost: iv-wol@online.no eller tlf.: 908 64 673

Les boka om Hans Aanrud og bli kjent med den største dikteren byda har fostret!

Om det store i det små Om det store i det små

Med denne boka vil Gausdal Historielag hedre den største dikteren som bygda har fostret. Den handler ikke bare om en betydelig mann i Gausdals kulturhistorie. Hans Aanrud gav viktige bidrag til å utvikle norsk litteratur, og har derfor hatt en tydelig plass også i landets litteratur- og teaterhistorie.

Mellom disse permene møter du Aanruds slekt og familie og blir kjent med hans veg mot toppen i norsk litteratur- og teaterverden. Du får vite at hans fortellinger og komedier utkom i flere land, at han var stor også utenlands. Litterater gir sine synspunkter på og tolkninger av Aanrud-verker, hans bruk av dialekt blir gjennomgått, hans liv blir belyst og vurdert. Kort sagt, som leser vil du oppdage en dikter du kanskje bare kjente navnet på. Hans Aanrud er langt mer enn de mest kjente fortellingene som En odelsbonde, Sidsel Sidserk og Sølve Solfeng.

Les også om boka her.

Gausdal Historielag

Pris: kr 250,- i butikken eller på nettet: salg@gausdalhistorielag.no

Gjetergutten fra Auggedalen som ble en kjær internasjonal forfatter

Hans Aanrud Hans Aanrud sammen med oldebarna Ulf og Ingunn Andersen i 1951. Foto Alice Kilen.

Gausdal vil i 2013 hedre den største forfatteren som bygda har fostret. Hans Aanrud (1863-1953)  var konfirmanten som reiste ut og gikk til topps i det litterære Norge, hans bøker ble lest i flere land.

 

Bagasjen hadde han i hodet. Han hadde med seg levende inntrykk av og stor kunnskap om folk og fe, dal og fjell. Han vokste opp med den gamle fortellerkunsten, språket hentet han fra grunnfjellet, dialekten fulgte ham hele veien. Ut fra dette sprang hans fortellinger som ble omfavnet av nordmennene under byggingen av nasjonal identitet ved forrige århundreskifte. Men han traff også noe allment og ble oversatt til flere språk. Han så menneskene, han så dyrene og naturen, han så det store i det små.

Hans Aanrud tok middelskolen og forberedende artium på Lillehammer, der han ble valgt til formann i elevsamfunnet.

I hovedstaden begynte han på universitetet, men ble han litteratur- og teaterkritiker, i Bergen teaterdirektør. Hans første fortelling kom på trykk i 1888. Det ble over 100 av dem både for voksne og barn, alle kjenner Sidsel Sidsærk, Sølve Solfeng og En odelsbonde. Flere teaterstykker skrev han også. Hans Aanrud ble kjent som de korte fortellingers mester, han var en pioner i utviklingen av norsk barnelitteratur.

Den norske forfatterforening valgte ham til formann 1910-13. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1911.

Hans Aanrud var bare sjelden i heimbygda etter artium. Karrieren startet i Kristiania, han bodde lenge på Eidsvoll og i Lyngdal, men døde i Oslo i 1953.

Gausdal vil feire sin egen dikter.

Hans Aanrud

Det er ikke mer enn et par år siden vi feiret landets dikterhøvding Bjørnstjerne Bjørnson, som hadde sitt hjem i Gausdal i 35 år. I 2013 skal vi feire Hans Aanrud - 150 år siden fødselen. Han er mer enn andre ”vår egen”. Han er født og oppvokst her og det meste av hans diktning er uten tvil sprunget ut av det lokale. Det han skriver om, kjenner vi igjen, måten han forteller på, kjenner vi igjen. Og den underfundige humoren er vi med på. Hans Aanrud er vår, selv om han forlot bygda i konfirmasjonsalderen.

Helt fram til slutten av forrige århundre har  bøkene hans kommet i nye opplag både hjemme og ute. Likevel er han blitt litt borte i flommen av diktere og forfattere. Vi vil gjerne ta ham fram igjen og være stolte av det han har gitt oss. 150 år siden han så dagens lys i Auggedalen, er en gylden anledning.

Året 2013 vil derfor stå i Hans Aanruds tegn i Gausdal. Vi inviterer resten av landet med!

Gausdal Historielag har engasjert krefter fra flere miljøer, og kommunen er med. Vi vil løfte Hans Aanrud fram igjen!

Foto:

Dette portrettet i glass og ramme av Hans Aanrud, ble delt ut av viseordfører Olav Olstad på 80-årsfesten for dikteren i Auggedal bedehus i 1943 til alle skolene i Vestre Gausdal og til kommunelokalet.

 

 

 

Arrangment i jubileumsåret

Bokomslag