Kontakter for Hans Aanrudjubileet 2013

Hans Aanruds veg Hans Aanruds veg

Gausdal Historielag v/Birgit Kraabøl, tlf.: 976 82 795 

Gausdal kommune v/Kjellfrid Bjørgen Flækken, tlf.: 480 43 226