Aanrud på Byrud Aanrud på Byrud

Bli kjent med Hans Aanrud!
Påmelding i biblioteket, Gausdal Arena eller Norsk Litteraturfestival

Seminar og kveldsprogram
onsdag 29. mai 2013 i samarbeid med Norsk Litteraturfestival:

Aanrud 150 år – nye blikk på ”idyllikeren"
 
Aanrud-jubileet feires også av Norsk Litteraturfestival med en hel dag i Gausdal. Det blir seminar i det nye biblioteket på Segalstad Bru, rundtur i Aanruds fotspor i Auggedalen, forestilling i Frydenlund teater, samt middag inspirert av Aanrud på Kulturstua i Ro. Dette blir en dag du sent vil glemme. Buss rundt i Gausdal er inkl. i seminaravgiften.

Seminar i Gausdal Arena kl. 10.00 – 14.30 (inkl. lunsj):
•    Introduksjon: Hans Aanrud 150 år – nye blikk på ”idyllikeren”  v/ Geir Haugsbakk
•    Barna som de gamles beste venn? Partnerskap  mellom barndom og alderdom i noen fortellinger av Hans Aanrud - med sideblikk til blant andre Anne-Cath. Vestly  v/Harald Bache-Wiig
•    Folk og fe i Hans Aanruds fortellinger: Dyra som aktører  i samspill med mennesker v/Åsfrid Svensen
•    Hans Aanruds frodige dramatikk v/Morten Jostad
•    Hans Aanrud som kritiker og debattant – noe for seg  sjøl v/Geir Haugsbakk
•    Juibileumsbok og nye fragmenter fra Aanruds liv v/redaktørene

Guidet tur i Auggedalen kl. 15.00 – 17.00:
•    Auggedalen, inkl. Ånrud og Ulsrud gardsmuseum om kjente steder fra Aanruds fortellinger. Buss inkludert.

Kveldsprogram i Bødal fra kl. 18.00:
•    Dramatisering og urpremiere av Hans Aanruds debutfortelling Hvorledes Vorherre fikk høet til Asmund Bergemellem v/ Det hemmelige teater, medvirkende er Morten Jostad og Arnhild Vik.
•    Aanrud-buffet i Kulturstua i Ro.

Transport
Tilbud til dem som ikke benytter egen transport:
Kl. 09.00: Fra Lillehammer kino til Segalstad bru – for seminardeltakere som ønsker transport etter den guidede turen i Auggedalen, går bussen videre til kveldsarrangementet i Bødalen.
For de som ønsker det, kan retur fra Auggedalen tilbake til Segalstad bru ordnes.
Kl. 15.30: Fra Lillehammer kino til Bødalen – for deltakere til kveldsarrangementet (en times stopp på Segalstad – eget opplegg for Fylkesbiblioteket/utstilling m.m. for andre)
Kl. 22.00: Retur fra Bødalen til Lillehammer

Priser
•    Seminar inklusiv lunsj og guida tur kr  300,-.
•    Teaterforestilling kr  200,-.
•    Aanrud-buffet på Ro kr. 400,- (drikke kommer i tillegg).
•    Transport Lillehammer-Segalstad/Bødal og retur Bødal-Lillehammer      kr 100,-.
•    Samlet pris kr. 1000,-. (+ avgifter)

Påmelding til Litteraturfestivalen
Påmelding kobles til innbetaling.
Du skriver deg opp med fullt navn og adresse, samt telefonnummer og e-post, før du velger hva du skal være med på. For registrering og betaling på nettet:
Hvis du har spørsmål om påmeldinga, kan du ringe 93 28 33 35.

Påmelding kan også skje ved biblioteket i Gausdal Arena.
Det vil være navnelister i døren på de ulike programpostene.

Gausdal Historielag v/jubileumsutvalget og Norsk Litteraturfestival