Hans Aanruds produksjon

Sidsel Sidserk Sidsel Sidserk er den mest leste boken av Hans Aanrud, trykt i mange opplag og oversatt til flere språk. I 1976 kom Bokklubbens Barn med en utgave illustrert av Borghild Rud (over). Denne ble trykt i 60.000 eksemplarer.

               

En komplett oversikt over alt Hans Aanrud har utgitt av skrifter og bøker er for omfattende til å presenteres her. Han er kjent for å ha skrevet over 100 fortellinger og tre komedier.

Hans Aanruds første fortelling på trykk, Hvorledes Vorherre fik Høet til Asmund Bergemellem, kom i Nyt Tidsskrift i 1888.

Det meste av hans forfatterskap er fortellingene, først kom de gjerne ut som en føljetong i en avis eller som et enkelt lite hefte. Så dukket de opp igjen mellom to permer sammen med andre fortellinger. Noen ganger har én fortelling gitt tittelen til en bok med flere fortellinger i, etter hvert kom det samlinger av fortellinger som før var utgitt, og så kom det samlede verker i to omganger. Samme fortelling går altså igjen i flere forskjellige publikasjoner. Dette mønsteret ble også fulgt da oversettelsene kom i andre land.

I tillegg var han journalist, teater- og litteraturkritiker og en ivrig debattant. Dermed kommer også adskillige spaltemeter i aviser og tidsskrifter som en del av hans produksjon.

I arkivene til Nasjonalbiblioteket i Oslo og Det Kongelige Bibliotek i København ligger flere håndskrevne manuskripter, både utgitt og ikke utgitt.

Et søk på ”Hans Aanrud” i nb.no gir over 1000 treff. Mange av bøkene her er digitalisert og kan leses på nettet (bokhylla.no).

Hans Aanruds samlede verker fra1943 omfatter 116 fortellinger og tre komedier. Tre stykker fra boken Fyrabendsarbeide (1921) er ikke med. Det er fortellingen Detta papere og enakterne Jeg forsikrer Dem og Fyrabendsarbeide. I 1943-utgaven er det danskpregede originalspråket tilnærmet det som var bokmålsnormalen den gang. Også andre bøker utgitt utover mot 1980-tallet har fått en mer moderne språkdrakt.

Han var medforfatter av Svenske digtere i 1899, og han prøvde seg som oversetter i 1897 med Prosper Mérimée:Carmen, en fotælling fra Spanien. (Bibliothek for de tusen Hjem 30 øres hefte).

Hans Aanruds fortellinger går for øvrig igjen i et stort antall lesebøker, antologier og fagbøker.

 

Bøker av Hans Aanrud:

1891    Fortællinger. København, Gyldendal. Debut i bokform. Flere utgaver, siste i 1963.

1892    Fra Svipop til Venaasen. Nye Fortællinger. København. Gyldendal.

1893    Historisk forelæsning ved Helsingfors høiskole aar 2193. Kristiania. Norli.

1895    Storken. Komedie i tre akter. København, Gyldendal.

1896    Storkarer. Fortællinger for store og smaa. Kristiania. Aschehoug. Flere utgaver.

1896    En Vinternat og andre fortællinger. København. Gyldendal.

1897:   Selvraaden. Tragedie (Fortsættelse af Folkeraadet). Kristiania. Feilberg & Landmarks. (Utgitt anonymt)

1901    Høit til hest. Komedie i fire akter. København. Gyldendal.

1901    Seminaristen og andre fortællinger. København. Gyldendal.

1903    Sidsel Sidsærk og andre kjærring-emner. Kristiania. Aschehoug. Flere utgaver, siste i 1987. Skrives Sidsel Sidserk fra 1923.

1905    Samlede fortællinger, Folkeudgave 2 bind. Kristiania/København. Gyldendal.

1914    Samlede verker. 6 bind. (1914-15) Kristiania. Gyldendal.

1906    Smaafæ. Kristiania. Gyldendal. Flere utgaver

1906    Hanen. Komedie i tre akter. Kristiania. Gyldendal.

1910    Sølve Solfeng. Kristiania. Gyldendal. Flere utgaver

1912    Farvel fantdal -. Kristiania. Gyldendal.

1915    Samlede verker i 6 bind. Kristiania. Gyldendal.

1917    Fortællinger for barn. 2 bind. Kristiania. Gyldendal. Flere utgaver.

1917    En Odelsbonde og andre fortællinger for barn. Kristiania.Gyldendal. Flere utgaver

1921    Fyrabendsarbeide. Kristiania. Gyldendal. Flere utgaver

1923    Fortællinger. 5 bind. Gyldendal. København, London, Berlin. Flere utgaver

1923    Jo-karene i Skarvangen. Fra Fjeldbygden i ældre dage. Kristiania. Gyldendal.

1926:   Omkring Stortinget og folkeavstemningen. Oslo. Gyldendal.

1943    Samlede verker.3 bind.  Oslo. Flere utgaver

1963    Fortellinger, utvalg. Oslo. Gyldendal

1983    Fuglefangere. Oslo. Fabritius

1998    Fortellinger i utvalg. Vigdis Ystad. Oslo. Det Norske akademi for sprog og litteratur.

Se flere bokomslag.