Bøker Bøker

Gausdal Historielag vil utgi en jubileumsbok om Hans Aanrud som skal være ferdig til fødselsdagen 3.september.

Den vil gi glimt fra dikterens liv og forfatterskap og bringe noe nytt stoff, blant annet om utbredelsen av hans bøker i utlandet.

Det blir artikler av flere Aanrud-kjennere.

Boken vil bli til salgs for ca. kr 250,- hos bokhandlere på Lillehammer og butikker i Gausdal.

Den kan bestilles på nettet: iv-wol@online.no